Vertrouwen contactpersoon

AGRESSIE, GEWELD EN SEKSUELE INTIMIDATIE

 

Schelden, beledigen, lastig vallen, onder druk zetten, bedreigen, irriteren, pesten, ongewenste intimiteiten: dit zijn allemaal vormen van agressie, geweld of seksuele intimidatie.

Ze horen bij de Enschede Lions niet voor te komen en het zal door het bestuur dan ook niet getolereerd worden, als blijkt, dat medeleden of andere personen het slachtoffer worden van dergelijke praktijken.

 

Hiervoor zullen duidelijke sancties gelden, met evt. royement tot gevolg.

Deze sancties variëren van waarschuwingen, uitsluiten van trainingen – dan wel wedstrijden, ijsbaanverboden of andersoortige schorsingen en zoals eerder genoemd, evt royement van de club.

 

Het is daarnaast vaak heel moeilijk, om over dit soort problemen te praten; dat geldt niet alleen voor het slachtoffer, maar ook voor de mensen die wel weten dat er iets mis gaat, maar die het gevoel hebben, dat ze er niets aan kunnen doen. Doorbreek de stilte ! Vaak zijn er wel degelijk oplossingen te vinden en niemand hoeft deze problemen alleen op te lossen.

 

IJshockeyclub Enschede Lions heeft hiervoor een Vertrouwen Contactpersoon (VCP) aangewezen.

 

Vele verenigingen en alle – bij NOC*NSF aangesloten – sportbonden hebben een vertrouwenscontactpersoon. Vertrouwenscontactpersonen fungeren als eerste opvang voor leden (sporters, ouders van sporters, toeschouwers, kaderleden, vrijwilligers, bestuur) met een klacht of een vraag. Ze bieden een luisterend oor, geven raad en verwijzen door voor geschikte hulp. De Vertrouwenscontactpersoon is op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn om hulp te krijgen.

Daarnaast adviseren en stimuleren ze hun vereniging of bond om preventieve maatregelen te nemen.

 

Problemen kunnen natuurlijk altijd gemeld worden aan trainers / begeleiders of aan het bestuur, maar ook aan onze VCP. De melding zal vanzelfsprekend als zeer vertrouwelijk worden behandeld.

 

De VCP’s bij de Enschede Lions zijn
Mw. K. (Kirsten) Rozema             06 21 91 40 63            Stuur een mail naar Kirsten
Mw. M. (Monique) van Onna      06 13 13 32 10             Stuur een mail naar Monique

 

Agressie, Geweld en Seksuele Intimidatie zijn een zorg van ons allemaal!