Aannamebeleid Begeleider/Vrijwilligers

Aannamebeleid Sportbegeleiders / vrijwilligers binnen Enschede Lions

 

Een pleger van seksueel misbruik herken je niet aan het uiterlijk. Vaak zijn het aardige en populaire mensen die zich binnen korte tijd onmisbaar weten te maken. Bekend is dat ze situaties opzoeken waarin ze makkelijk in contact komen met kwetsbaren zoals minderjarigen en mensen et een verstandelijke beperking. Daarbij maken ze gebruik van het vertrouwen van een organisatie. Een goed aannamebeleid kan ernstige problemen voorkomen. Door het hebben van aannamebeleid zullen mensen met verkeerde bedoelingen eerder afgeschrikt worden om binnen een sportorganisatie een functie te vervullen.

 

Aannamebeleid Enschede Lions:

 

* Bij aanmelding van een nieuwe trainer / begeleider / vrijwilliger volgt er altijd een kennismakingsgesprek.

* Referenties worden gecheckt bij evt voorgaande clubs / organisaties.
* Voor elke trainer / begeleider / vrijwilliger wordt een VOG aangevraagd en eens per 2 jaar herhaald.
* Elke trainer / begeleider / vrijwilliger wordt bekend gemaakt met de Gedragsregels Enschede Lions, tekent voor ontvangst / begrip en volgt deze. Dit Formulier is tevens te vinden op de web site.